Novinky o spoločnosti

Objemová výroba priemyselných riadiacich dosiek dokončená

2021-07-19

Po schválení testu prototypov technická pomoc spoločnosti Quint zákazníkovi dokončila výrobu 3 000 kusov a bola pripravená na odoslanie do USA.