Novinky o spoločnosti

Quint Tech zorganizoval tento rok 6. školenie

2021-07-19

Bez pravidiel neexistujú pravidlá. Pokiaľ existujú pravidlá a normy, svet môže byť harmonický a usporiadaný a podniky môžu byť riadené len vtedy, keď existujú normy. Len zavedením štandardnej práce, výučby a implementácie štandardov môže existovať štandardizovanejšie riadenie a dobrá štandardná výrobná linka. S cieľom podporiť pokrok a rozvoj podniku zorganizovala spoločnosť Quint tech v roku 2021 6. školenie! Tréning v nasledujúcich 6 bodoch:
1. Zlepšiť produktivitu práce

2. Znížte počet chybných produktov

3. Skráťte čas výroby

4. Znížte zásoby rozpracovaného procesu

5.Ušetrite výrobný priestor