Výrobný trh

Za posledných desať rokov sme spolupracovali s rozsiahlymi zákazníkmi, ktorí sú najmä z Austrálie, Európy a Ameriky, naši spolupracujúci zákazníci ako Aurora, Boca Flasher, BMW, Geely auto, Huawei, Samsung electronics.